"Untitled" 72" x 48"
       
     
"Antipolo" 48" x 60"
       
     
"Ang Awit Ni Maria Clara" 48" x 60"
       
     
"Lambak Na Asul"
       
     
"Loob at Kapwa" 48" x 72"
       
     
"Dugong Bughaw" 30" x 38"
       
     
"Bohol" 48" x 48"
       
     
"Tubig at Abo" 30" x 48"
       
     
"Maharang Marahan" 48" x 48"
       
     
"Untitled" 30" x 40"
       
     
"Untitled" 36" x 36"
       
     
"Ang Matampuhin" 48" x 48"
       
     
"Halimuyak" 48" x 48"
       
     
"Limunsudan" 36" x 48"
       
     
"Taal" 36" x 48"
       
     
"Kambal" 48" x 48"
       
     
"Pagtanaw" 30" x 48"
       
     
"Silanganan" 30" x 48"
       
     
"Taguig" 30" x 48"
       
     
"Puno Nang Balete" 24" x 30"
       
     
"Untitled" 30" x 48"
       
     
"Untitled" 72" x 48"
       
     
"Untitled" 72" x 48"

Oil on Canvas | 2016

"Antipolo" 48" x 60"
       
     
"Antipolo" 48" x 60"

Oil on Canvas | 2016

"Ang Awit Ni Maria Clara" 48" x 60"
       
     
"Ang Awit Ni Maria Clara" 48" x 60"

Oil on Canvas | 2016

"Lambak Na Asul"
       
     
"Lambak Na Asul"

Oil on Canvas | 2016

"Loob at Kapwa" 48" x 72"
       
     
"Loob at Kapwa" 48" x 72"

Oil on Canvas | 2016

"Dugong Bughaw" 30" x 38"
       
     
"Dugong Bughaw" 30" x 38"

Oil on Canvas | 2016
 

"Bohol" 48" x 48"
       
     
"Bohol" 48" x 48"

Oil on Canvas | 2016

"Tubig at Abo" 30" x 48"
       
     
"Tubig at Abo" 30" x 48"

Oil on Canvas | 2016

"Maharang Marahan" 48" x 48"
       
     
"Maharang Marahan" 48" x 48"

Oil on Canvas | 2016

"Untitled" 30" x 40"
       
     
"Untitled" 30" x 40"

Oil on Canvas | 2016

"Untitled" 36" x 36"
       
     
"Untitled" 36" x 36"

Oil on Canvas | 2016

"Ang Matampuhin" 48" x 48"
       
     
"Ang Matampuhin" 48" x 48"

Oil on Canvas | 2016

"Halimuyak" 48" x 48"
       
     
"Halimuyak" 48" x 48"

Oil on Canvas | 2016

"Limunsudan" 36" x 48"
       
     
"Limunsudan" 36" x 48"

Oil on Canvas | 2016

"Taal" 36" x 48"
       
     
"Taal" 36" x 48"

Oil on Canvas | 2016

"Kambal" 48" x 48"
       
     
"Kambal" 48" x 48"

Oil on Canvas | 2016

"Pagtanaw" 30" x 48"
       
     
"Pagtanaw" 30" x 48"

Oil on Canvas | 2016

"Silanganan" 30" x 48"
       
     
"Silanganan" 30" x 48"

Oil on Canvas | 2016

"Taguig" 30" x 48"
       
     
"Taguig" 30" x 48"

Oil on Canvas | 2016

"Puno Nang Balete" 24" x 30"
       
     
"Puno Nang Balete" 24" x 30"

Oil on Canvas | 2016

"Untitled" 30" x 48"
       
     
"Untitled" 30" x 48"

Oil on Canvas | 2016